Cesto postavljena pitanja KTV

Sta je kablovska TV?

Kablovska industrija, onakva kakvu je i danas poznajemo, nastala je u kasnim 40-godinama. Tada su se pod skracenicom CATV podrazumevali zajednicki antenski sistemi (community antenna television), medjutim danas se pod tom skracenicom podrazumeva kablovska televizija (cable television).

Kako se vrsi prijenos signala i podataka?

Prijenos podataka do kranjih korisnika ostvaruje se putem infrasrtukture kablovskog distributivnog sistema (KDS). Glavna stanica KDS-a predstavlja glavni opticki centar iz koga se magistralnim optickim linijama, signal prenosi do optickog cvora u svakom od naselja iz podrucja distribucije.

Dalji prenos podataka, do krajnjih korisnika ostvaruje se putem koaksijalnih kablova i pojacala visokog kvaliteta. Istovremenim koristenjem optickih i koaksijalnih kablova, ubrzava se instalacija, smanjuje kompleksnost i potreba za odrzavanjem mreze,  a s druge strane omogucava se kvalitetan prenos u jako velikom propusnom opsegu.

Koje su prednosti KTV?

Kablovska televizija Vam omogućava kvalitetan prijem velikog broja zemaljskih i satelitskih TV programa, koji su izabrani na osnovu naših kontakata sa korisnicima. Oslobađate se brige oko postavljanja i održavanja svojih antena.

Širenje mreže KTV E-G-E

Svakim danom radimo na unapređivanju našeg sistema, što u smislu poboljšanja kvaliteta signala kablovske televizije, što u uvođenju novih interesantnih programa i novih usluga.

Koji programi su zastupljeni?

Emitujemo programe za sve uzraste. Od dečijih kanala, preko sportskih i informativnih, domaćih i inostranih, do kanala za odrasle. Pogledajte našu kompletnu listu kanala.