Telefonija

  • Mjesečna pretplata samo 1,00 KM
  • Besplatan modem sa integrisanim EMTA adapterom
  • Mogućnost priključka 2 telefonska broja za jednog korisnika kablovskog interneta
  • Cijene poziva po minuti dosta povoljnije nego kod drugih operatera, pogotovo za međunarodne pozive
  • Pregled potrošnje za korisnike IP Telefonije
  • Želim se pretplatiti (prethodno morate biti korisnik jednog od paketa Internet usluge)